Vyhrajte vstupy na pražský koncert Mike Roft!


Mike Roft

Mike Roft vyráží na první tour do šesti měst po Česku a Slovensku. Těšit se můžete na každého člena labelu se svou vlastní speciální show v rámci tour. Vystoupí Calin, STEIN27 (w/ ConspiracyFlat), KOJO & SHXRTY, Indigo & Persil.P, Fadex i IAM.SPACEY.

Soutěž

Díky Banger.cz můžete vyhrát dvě vstupenky na koncert Mike Roft konající se 17. října v pražském klubu Roxy. Soutěžní otázka zní: Kde tour Mike Roft končí?

Odpovědi pište na Facebooku Banger.cz do zpráv. Desátý, kdo napíše správnou odpověď, vyhraje dva lístky. Hodně štěstí v soutěži! Výherci napíšeme soukromou zprávu.

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky nebo Slovenské republiky a jsou starší 15 let.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.


architektura auta basket bike cestování design fashion filmy fitness fotografie graffiti hry hudba knihy komiksy kosmetika lifestyle mma MY BODY MY HEROES MY LIFE MY SOUL osobnosti ostatní sporty pozvánky reporty rozhovory seriály skate sneakers snow soutěže technologie tetování výstavy water zdravě