Klíčem k modernímu světu je digitální vzdělávání. Huawei představila svou globální vizi


Jak vybudovat svět, ve kterém bude prosperovat zdravá a vzdělaná společnost, kde se přírodě kolem nás bude dostávat patřičné ochrany a kde každý najde své místo? Odpovědi nejen na tyto otázky hledali účastníci pátého ročníku mezinárodní konference Darwin’s Circle v rakouské Vídni. Vědci společně s průmyslovými odborníky, zástupci firem i mluvčími z politických sfér diskutovali nad kroky, které je nutné udělat k naplnění strategie Cílů udržitelného rozvoje (SDG) stanovených OSN. Mezi hosty konference vystoupili i zástupci technologického giganta Huawei, kteří demonstrovali užitečnost technologií tváří v tvář nelehké výzvě. „Věříme, že digitální technologie budou hrát klíčovou roli při plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje,“ prohlásila Catherine Du, vedoucí sekce TECH4ALL ve společnosti Huawei.

Ještě v předvečer hlavní události apelovala Huawei na firmy napříč průmyslovými odvětvími, aby se také připojily k iniciativám za zelenější budoucnost. V rámci setkání se zástupci společnosti Microsoft a představiteli východorakouského národního parku Neusiedler See – Seewinkel byly představeny projekty TECH4ALL, kterými Huawei v posledních letech významně přispívá k ochraně životního prostředí a zvyšování životní úrovně obyvatel především v těžce dostupných oblastech. Jeden takový projekt je rozvíjen již od loňského roku v úzké spolupráci s Vídeňskou univerzitou a týká se Neziderského jezera uprostřed národního parku Neusiedler See – Seewinkel. Do oblasti, která je přes dvacet let součástí Seznamu světového dědictví UNESCO, byl nasazen akustický systém, jenž bude po dva roky monitorovat ptactvo, obojživelníky a další živočichy žijící v rákosovém pásu jezera.

Neziderské jezero je jediným velkým stepním jezerem v Evropě a jeho rákosový pás pokrývající až čtyři pětiny jezera vytváří zcela jedinečný ekosystém pro místní faunu. Na ploše o zhruba 12 km² instalovala Huawei ve spolupráci s neziskovou organizací Rainforest Connection (RFCx) dvě online zařízení známá jako „strážci“ a sedmdesát offline zařízení, která společně zaznamenávají zvuková data na microSD karty. Vědci již analyzovali 11 600 hodin zvukového materiálu a získali cenné informace o proměnách zvuků a ptačího zpěvu v různých ročních obdobích, ale také například v noci, což doposud nebylo možné. „Data nám nesmírně pomáhají při hodnocení našich výsledků,“ chválil si spolupráci Harald Grabenhofer, výzkumník národního parku Neusiedler See – Seewinkel.

Účastníci konference se dozvěděli, že systém „strážců“ dále pomáhá v řecké soutěsce Aoos chránit ohrožené kamzíky před pytláky a v Chile se naopak používá ke studiu ohroženého psa Darwinova, kterých už zbývá pouhá tisícovka. Díky inteligentním softwarovým systémům Huawei takto lze zkoumat dopady změn klimatu na biologickou rozmanitost a na základě dat pomáhat vyvíjet nová opatření na ochranu životního prostředí. Projekt „strážců“ je jen jedním z řady dalších, kterými Huawei dokládá důležitost technologií v rámci aktivit jdoucích ruku v ruce s plněním cílů udržitelného rozvoje OSN, na jejichž formulaci se před jejich uveřejněním v roce 2015 podílely všechny členské státy.

Vzdělání jako základ digitální inkluze

Strategie společnosti Huawei vedoucí k udržitelné budoucnosti cílí na čtyři hlavní oblasti: digitální začlenění, bezpečnost a důvěryhodnost, ochranu životního prostředí a zdravý a harmonický ekosystém. Firma tak spolupracuje s řadou partnerů, včetně nevládních i neziskových organizací, výzkumných ústavů a dalších ​​technologických společností. Projekty TECH4ALL jsou nejen dlouhodobou iniciativou na podporu ochrany životního prostředí, ale také cílí na digitální inkluzi zaměřenou na každého obyvatele na Zemi bez ohledu na lokalitu, ve které se nachází nebo žije, tak, aby nikdo nezůstal vyloučen.

Příkladem je solárně napájená „mobilní třída“ známá pod názvem DigiTruck, která byla vytvořena z dopravního kontejneru a lze ji instalovat na nápravu nákladního vozu. DigiTruck je připojen k vysokorychlostnímu internetu a studenti v něm najdou notebooky, brýle pro virtuální realitu a 20 pracovních stanic. Jeho výhodou je především téměř neomezená mobilita, digitální vzdělání tak zvládne zavést i do těch nejodlehlejších venkovských oblastí. Každý 40hodinový kurz pokrývá základní dovednosti v oblasti digitální gramotnosti, jako je používání chytrých telefonů, internetu, e-mailu a kancelářského softwaru, ale také pomáhá rozvíjet tzv. soft skills, jako je hledání práce online, zahájení online podnikání či nakládání s elektronickým odpadem.

DigiTruckem prošlo od roku 2019 více než 2300 studentů ze 13 keňských okresů, kteří dohromady absolvovali přes 80 000 hodin výuky. Mobilní třída ale nachází uplatnění také v Evropě a například ve Francii postupně zavítala do osmi měst s vysokou mírou nezaměstnanosti u mladých lidí, kterým mohou digitální dovednosti výrazně zvýšit šance při hledání povolání.

„Digitální transformace a inovace jsou podmínkami rozvoje,“ uvedl ve svém projevu na kongresu ve Vídni Marco Kamiya, ředitel divize inovací a digitalizace Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO). „ICT jsou nástrojem pro vytváření udržitelnosti,“ navázal na něj viceprezident Huawei pro region CEE a severské země Radoslaw Kedzia. Abychom mohli čelit výzvám spojeným se změnami klimatu i významnými společenskými událostmi, vyzývají organizátoři konference Darwin’s Circle a zástupci Huawei firmy z různých průmyslových odvětví a sektorů, aby se připojily k této zelené iniciativě a společně pomohly budovat lepší a udržitelnější svět.

Foto: Shutterstock


architektura auta basket bike cestování design fashion filmy fitness fotografie graffiti hry hudba knihy komiksy kosmetika lifestyle mma MY BODY MY HEROES MY LIFE MY SOUL osobnosti ostatní sporty pozvánky reporty rozhovory seriály skate sneakers snow soutěže technologie tetování výstavy water zdravě


Jóga-Trip - cestování a pobyty s jógou Surf-Trip - surf, jóga a aktivní dovolená Sea You House - surf&jóga ubytování na Srí Lance Banger - magazín rapu, streetu a urban kultury Yezede s.r.o. - eventová agentura Neverdie - vše, co musíš vědět oard - Designová balanční deska LV Print - tiskárna s třicetiletou tradicí